• Projekt: Droga do Sukcesu

    •  

      

      

      

     Projekt: Droga do Sukcesu  

     Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponad 260 mln zł na poprawę jakości edukacji w województwie pomorskim. 

     Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie wskazuje, że zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym jest jednym z kluczowych kierunków działań Samorządu Województwa Pomorskiego. Dlatego aby kompleksowo i równomiernie wspierać rozwój całego regionu przewidziano wymóg, by organy prowadzące zapewniły dofinansowanie dla minimum 60% szkół i placówek oświatowych im podległych.

     Przeprowadzone przez wszystkich beneficjentów diagnozy w obszarze edukacji pozwoliły trafnie i kompleksowo wskazać potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkół. Wyniki analiz przełożyły się na zakres wsparcia, które obejmować może m.in. przygotowanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród uczniów, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

     Uczniowie Technikum nr 1 biorą udział w całorocznych zajęciach wyrównawczych i rozwijających kompetencje z: matematyki, j. angielskiego i geografii. W ramach tych zajęć prowadzone są także zajęcia przygotowujące do matury z wymienionych przedmiotów. Od września 2017 uczniowie wszystkich pierwszych klas będą mogli uczestniczyć w tych zajęciach. Dodatkowo doposażona zostanie pracownia geograficzna.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie