• Projekt Tabasco-stop cyberprzemocy

    • TABASCO – stop cyberprzemocy wśród młodzieży

     Nazwa projektu: TABASCO – stop cyberprzemocy wśród młodzieży
     Oryginalna nazwa projektu: A Targeted Anti-Bully Approach in Schools by Campaigning and Organising (TABASCO)
     Okres realizacji projektu: od 01.03.2021 do 28.02.2023 (24 miesiące)
     Program: Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl)
     Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – projekty wielostronne realizowane przy udziale polskich instytucji
     Typ projektu: Współpraca szkół – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej 

      

     Projekt TABASCO odnosi się do priorytetu horyzontalnego: „Innowacyjne praktyki w erze cyfrowej”.

     Internet stwarza nam dużo możliwości: robienia zakupów, nauki, współpracy online, kontaktów w czasie wolnym, rozrywki. Znaczenie tych możliwości rośnie. Jednocześnie coraz więcej mówimy o narastającym problemie cyberprzemocy. Internet jest pełen ryzyka.

     Projekt TABASCO ma na celu promowanie uczciwego zachowania użytkowników mediów społecznościowych w sieci. Partnerzy projektu TABASCO z Bułgarii, Niderlandów, Polski oraz Włoch przez 2 lata będą rozwijać i oferować narzędzia pozwalające uniknąć sytuacji, w których zagrożone jest bezpieczeństwo i dobre samopoczucie młodych ludzi.

     Młodzi ludzie jako użytkownicy mediów społecznościowych są narażeni na zagrożenia, z których większości nie zdają sobie sprawy:

     • brak ochrony przed szkodliwymi treściami i zachowaniami,
     • nieprzyjazne dla prywatności ustawienia domyślne urządzeń,
     • cyberprzemoc i inne formy prześladowania,
     • pornografię, dyskryminujące wypowiedzi, utrwalanie stereotypów, stalking, cyberprzestępczość.

     Nie tylko młodzi ludzie często nie wiedzą, dlaczego i w jaki sposób dane osobowe podawane w Internecie są gromadzone, przetwarzane i przechowywane. Zalecenie CM/Rec(2012)4 Komitetu Ministrów dla UE w sprawie ochrony praw człowieka w odniesieniu do portali społecznościowych, mówi, że: „Serwisy społecznościowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w życiu dzieci i młodzieży, stanowiąc element rozwoju własnej osobowości i tożsamości, a także jako element ich uczestnictwa w debatach i działaniach społecznych. W tym kontekście dzieci i młodzież powinny być chronione ze względu na nieodłączną podatność na zagrożenia, która wynika z ich wieku”.

     Im młodszy użytkownik, tym bardziej aktualne jest to zalecenie! Świadomość złożoności mediów społecznościowych jest niezbędna do zapobiegania nadużyciom. Edukacja w tym zakresie powinna

     rozpocząć się wcześnie i obejmować uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół i inne osoby. Zgodnie z Deklaracją Paryską projekt TABASCO będzie promował czujność wobec zagrożeń.

     Prześladowanie młodych ludzi w Internecie może mieć wpływ na ich rozwój osobisty i zdrowie psychiczne, szczególnie tych, którzy są marginalizowani i podatni na zagrożenia.

     Projekt TABASCO zakłada uczestnictwo uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców, decydentów. Wszystkie instrumenty stworzone w ramach projektu będą odpowiadać na zgłoszone potrzeby młodych ludzi. Partnerzy projektu zamierzają szkolić między innymi nauczycieli na temat tego, jak uczyć uczniów bezpiecznej interakcji w mediach społecznościowych, a także uczniów na temat  skutecznej obrony przed zagrożeniami i ryzykiem online. TABASCO ma wskazać nauczycielom i dyrektorom jak wykrywać nadużycia w sieci oraz jak wspierać młode ofiary. Rodzice otrzymają wiedzę jak wykrywać i pomagać dzieciom w unikaniu cyberprzemocy oraz jakiego udzielać wsparcia, gdy padną ich ofiarą. Projekt ma także zwrócić uwagę innym zainteresowanym jakie konkretne środki i narzędzia opracowane w ramach projektu Tabasco są skuteczne w walce z cyberprzemocą.

     Partnerzy stworzą platformę internetową, na której będą dostępne wyniki projektu. Równolegle, zainstalowane zostanie forum internetowe do dyskusji na temat cyberprzemocy dla różnych zainteresowanych tematyką grup. TABASCO chce zachęcić młodych ludzi do zainicjowania i prowadzenia ruchu przeciw przemocy, który przyniesie korzyści całej społeczności.

     Kampanie Przeciwko Cyberprzemocy zorganizowanie w każdym z krajów partnerskim będą najważniejszym rezultatem tego projektu, ponieważ ma w nie być zaangażowana młodzież.

      

     Partnerzy projektu:

     • STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT, Niderlandy (koordynator)
     • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD, Bułgaria
     • FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA, Włochy
     • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Polska
     • Agrupamento de Escolas José Estevão, Portugalia
     • SCOALA GIMNAZIALA MIHAI DRAGAN, Rumunia

      

     Do projektu zaproszone zostały wszystkie sopockie szkoły, w tym ZST

     Uczniowie ZST wezmą udział w warsztatach, koncercie, malowaniu grafili i wielu akcjach uświadamiających zagrożenia cyberprzemocą.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie