• SOC

    •  

     ZSH w Sopocie przystąpiło do projektu

     „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” realizowanego przez Fundację  Dbam o mój zasięg.

      

     Fundacja zajmuje się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie.

     Podstawą działań fundacji jest profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia potrzebują.

      

     Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

     – dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie 
     w jego realizacji;

     – udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – start już we wrześniu 2021!
     – bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;

     – możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;

     – wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
     – dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;

     – certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.

      

      

     Więcej na stronie

     https://dbamomojzasieg.pl/soc/

     Więcej Szkola_odpowiedzialna_cyfrowo

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie