• RODO

    • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r2016/679. informujemy, że:
     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Handlowych z siedzibą w Sopocie ul Wejherowska 1, 

      

     Inspektorem Danych Osobowych jest Sabina Tatol - Baczyńska, 

     e-mail: rodo@ckusopot.pl

     telefon 58 551 00 11

     miejsce urzędowania CKU Sopot, ul. Kościuszki 22-24,81-704 Sopot, pokój nr 9.

      

     Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu, dla którego są zbierane. Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

     • dostawcy systemów informatycznych,
     • dostawcy usług IT,
     • organy uprawnione do otrzymania Państwu danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

     Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego są zbierane, Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Macie Państwo prawo, w dowolnym momencie wycofać zgodę - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
     Na podstawie RODO macie Państwo prawo do:

     • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
     • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),
     • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),
     • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
     • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
     • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)


     Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

      

     Klauzula_inf_monitoring_ZST.pdf

     ZST_Regulamin_monitoringu_wizyjnego.pdf

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie