• ZSH Sopot od 5 października

     • Szanowni uczniowie, rodzice i nauczyciele.

      Informujemy iż w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, w mieście Sopot obowiązywać będzie czerwona strefa.W związku z tym Zespół Szkół Handlowych, po zakończeniu nauczania zdalnego w dniu 2 października, od poniedziałku 5 października będzie działał stacjonarnie ale pod reżimem sanitarnym.

      Prosimy o bezwzględne przestrzeganie obostrzeń. Proszę chronić i dbać o zdrowie własne i najbliższych.

      W związku z tym utrzymujemy lub zaostrzamy zalecenia:

      - ograniczamy do minimum przychodzenie i przebywanie w szkole osób trzecich – sekretariat dla osób z zewnątrz będzie czynny tylko w sprawach pilnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym:

      - wprowadzamy obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);

      - wprowadzamy obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznychw ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn

      - wprowadzamy obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);

      - będziemy mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;

      - w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia przede wszystkim podczas pomiaru temperatury ciała

      a) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – powiadamiamy rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły, przypominamy o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

      b) jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – powiadamiamy rodziców ucznia i ustalamy ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;

      - wprowadzamy zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;

      - w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne będzie prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      - ustalamy trzy wejścia do szkoły

      1 – wejście główne dla klas I i II

      2 – wejście boczne dla klas III i IV

      3 – wejście na halę gimnastyczną, bezpośrednio na WF

      Prosimy nie gromadzić się i nie grupować pod szkołą, prosimy trzymać dystans, w związku z obowiązkiem mierzenia temperatury przed wejściem zalecamy wcześniejsze pojawienie się na terenie szkoły.

      Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

     • Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu

     • Szanowni Państwo, nauczyciele i uczniowie

      Uchwałą Rady Miasta Sopotu z dnia 21 maja 2020 roku została powołana Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu i nadano jej statut.

      16 października 2020 roku odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Do 6 października zbierane są kandydatury na radnych.

      Radnym może zostać każdy uczeń sopockiej szkoły w wieku 13-20 lat po uprzednim zgłoszeniu swojej kandydatury do Szkolnej Komisji Wyborczej.

      Młodzieżowa Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym i stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół niezwiązaną z żadną partią polityczną.

      Zespół Szkół Handlowych otrzymał 2 mandaty do wspomnianej Rady. Załączamy Staut Rady i dokument dla kandydatów. W załącznikach do Statutu znajdują się odpowiednie dokumenty, które kandydat na radnego ma obowiązek złożyć - zgłoszenie kandydata, zgoda rodzica (dla uczniów niepełnoletnich) i klauzula informacyjna.

      Dokumenty kandydata, wypełnione i podpisane proszę wysłać na adres zsh@sopot.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 października lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

      Zespół Szkół Handlowych jest również okręgiem wyborczym dla uczniów zameldowanych/zamieszkałych w Sopocie, niebędących uczniami szkół sopockich. W tym okręgu są aż 4 mandaty. Prosimy zainteresowanych o przesyłanie stosownych dokumentów mailowo do sekretariatu szkoły. Pytania proszę kierować mailowo zsh@sopot.pl lub telefonicznie 58-551-11-92.

      Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XV_279_2020_Statut_Mlodziezowej_Rady_Miasta_Sopotu.pdf

      Zgloszenie_kandydata_Zalacznik_Nr_3_do_Statutu_Mlodziezowej_Rady.pdf​​​​​​​


     • Informacja

     • Pragniemy Państwa uspokoić.

      Tylko kilku nauczycieli jest na kwarantannie, która w większości przypadków kończy się 27.09.2020

      Natomiast nauczanie zdalne będzie obowiązywało cały tydzień zgodnie z komunikatem. 

     • Świadectwa i dyplomy z egzaminu zawodowego

     • Uwaga Absolwenci!!

      W sekretariacie szkoły przy ul.Wejherowskiej 1 można odebrać świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie oraz dyplomy nadające tytuł zawodowy technika.

     • Matura - sesja poprawkowa

     • MATURA 2020 W SESJI POPRAWKOWEJ ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 8 WRZEŚNIA OD G.14:00
      W BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

      PRZY ULICY WEJHEROWSKIEJ 1.

     • Nowy program stypendialny

     • Z ogromną przyjemnością informujemy o nowym programie stypendialnym
      ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo. Jest to to inicjatywa
      Fundacji GrECo i GrECo Polska, mająca na celu wspieranie
      rozwoju młodych talentów.

      O stypendia w wysokości 3.500 zł na realizację swoich pasji i
      zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół
      podstawowych (od VI klasy) i ponadpodstawowych, którzy mieszkają w
      miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców na terenie województw
      mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego lub pomorskiego (czyli tam,
      gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały). Stypendium jest skierowane
      także do uczniów, którzy dojeżdżają z małej miejscowości do
      szkoły w większym mieście, lub mieszkają w bursie czy też
      internacie.

      Będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli przekażą Państwo informację
      o naszym Programie stypendialnym uzdolnionym uczniom, tak aby mogli
      wziąć udział w konkursie i zdobyć dofinansowanie na rozwijanie
      swoich zainteresowań.

      Tutaj można się zapoznać z Ulotką Informacyjną. Zapraszamy też na
      stronę internetową programu (www.greco.services/pl/stypendia.html),                                                                    gdzie znajdują się szczegółowe informacje o programie oraz
      harmonogram i formularz zgłoszeniowy.


     • Projekt Zdalna Szkoła!

     • W ramach projektu ZDALNA SZKOŁA nasza szkoła otrzymała 4 laptopy 

      „Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie