• Deklaracja dostępności

    • Zespół Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ''Inki'' w Sopocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

     Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://zshsopot.edupage.org.

     Data publikacji strony internetowej: 2019.05.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020.01.21

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • Brak alternatywy w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
     • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
     • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
     • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie.

     Oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.21

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

     W zgłoszeniu podaj:

     • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
     • swoje imię i nazwisko,
     • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
     • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

     Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

     Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Anna Tur-Krużycka. Możesz skontaktować się z nim mailowo - anna.turkruzycka@zshsopot.pl lub telefonicznie - 58 551 11 92.

     Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

     Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

     Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

     Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

     Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urząd Miasta Sopotu, Adres: Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, Telefon: 58 521 37 51. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie