• Kurs Obsługi Wózków Jezdniowych

    • Kurs organizowany był w ramach projektu: „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 03.03. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej).

     Szkolenie adresowane było do pełnoletnich uczniów kształcących się w branży „TRANSPORT, LOGISTYKA, MOTORYZACJA”, w zawodach technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali.

     Kurs odbywał się w pomieszczeniach należących do firmy która szkoliła naszych uczniów, wyposażonych w profesjonalny sprzęt oraz fachową kadrę na terenie Gdańska . Uczniowie uczyli się obsługiwać 2 rodzaje wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym co podniesie ich kwalifikacje zawodowe w przyszłej pracy .

     W dniach 17 – 28 grudnia 2018 roku odbył się 35 godzinny kurs składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych, a następnie w dniu 8 lutego 2019 r uczniowie zdali egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku i otrzymali uprawnienia zawodowe.

     Uczestnikami było 9 uczniów klasy 3 TL oraz 2 i 3 P .

     Co zyskali uczniowie dzięki udziałowi w projekcie i kursie :

     • Umiejętność jazdy wózkami jezdniowymi, oraz obsługi, konserwacji, utrzymania właściwego stanu technicznego sprzętu wykorzystywanego w wielu firmach nie tylko logistycznych czy transportowych,

     • Nabyli uprawnienia które zgodnie z nowymi przepisami prawnymi , będą wymagane od wszystkich osób obsługujących ten sprzęt. Poprzednie przepisy zezwalające na obsługę wózków jezdniowych po 10 godzinnym przeszkoleniu od roku 2018 utraciły ważność. 

        

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie