• 04.10.2023
    • INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH – MATURA 2024

    • Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo

      na stronie www.cke.gov.pl

    •  

     W 2024 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

     1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
      1. 1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
      2. 2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
     2. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
      1. 1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
      2. 2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
      3. 3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
      4. 4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

     Uczeń, który posiada dyplom posiadający kwalifikacje zawodowe nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

      

      

     1. Harmonogram matur

     Matury zaczynają się we wtorek 7 maja 2024 roku:

     Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym:

     7 maja – język polski

     8 maja – matematyka

     9 maja – język angielski

      

      

      

     Ustna część matur odbywać się będzie w terminie od 11 do 25 maja.

     Przedmioty do wyboru na egzamin ustny:

     - Język polski

     - Język obcy nowożytny

     - Język mniejszości narodowych

     - Język łemkowski

     - Język kaszubski

      

      

     2. Deklaracje maturalne:

     Do 2 października 2023 roku należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (druki u wychowawców)

     Ostateczną (poprawioną) deklarację należy złożyć do 7 lutego 2024 roku.

     Do deklaracji należy dołączyć orzeczenie lub opinię świadczące o możliwości dostosowania form i warunków egzaminu.

      

      

      

      

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie