• Szkolni Ambasadorzy Doradztwa Zawodowego 2020/21

    • Co z perspektywy młodych ludzi jest ważne i potrzebne, aby w szkole mogli dobrze przygotować się do wyjścia na rynek pracy? W odpowiedzi na to pytanie mają pomóc szkolni ambasadorzy doradztwa zawodowego, czyli sami uczniowie, którzy wśród rówieśników w swojej szkole promować będą działania z obszaru doradztwa zawodowego. Chętni do pełnienia funkcji ambasadora mogą zgłaszać się do 30 września.

     „Szkolni ambasadorzy doradztwa zawodowego” to pilotażowy program będący elementem systemu doradztwa zawodowego dla uczennic i uczniów sopockich szkół. Jest efektem współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu oraz sopockich szkół ponadpodstawowych i Firmy Benefactor / Belbin Polska. Stanowi element szerszej strategii wdrażania Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego, który powstał w ramach Projektu „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca”*.

     Głównym celem programu jest stworzenie platformy dialogu oraz wsparcie uczniów w obszarze planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego. Będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania, jakie są oczekiwania uczniów i jakie mają pomysły na działania, by w szkole mogli dobrze przygotować się do wyjścia na rynek pracy, co z ich perspektywy byłoby pomocne i przydatne.

     – Tworząc Sopocki Model Doradztwa Zawodowego koncentrowaliśmy się na potrzebach jego głównych adresatów, czyli uczniów. Model daje możliwość zindywidualizowania ścieżki edukacyjno-zawodowej młodych ludzi, pozwala przygotować ich na zmieniające się potrzeby pracodawców – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Teraz do współpracy zapraszamy uczniów, by oni sami powiedzieli, jakie branże, sektory biznesu są dla nich interesujące i w jaki sposób szkoła może wspierać ich w rozwoju i kreowaniu drogi zawodowej.

     Kim będą ambasadorzy?

     To przedstawiciele uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych, objęci indywidualnym programem doradztwa zawodowego, którzy staną się głosem doradczym Powiatowego konsultanta ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dzięki temu bezpośrednio od młodych ludzi będzie się można dowiedzieć, jakie mają potrzeby i oczekiwania w stosunku do doradztwa zawodowego.

     Rolą ambasadorów, obok funkcji doradczo-konsultacyjnej, będzie także promocja wydarzeń kierowanych do sopockiej młodzieży w ramach realizacji doradztwa zawodowego na terenie swojej szkoły.

     Korzyści bycia ambasadore

     • objęcie indywidualnym programem doradztwa zawodowego (cykl 6 sesji z doradcą zawodowym);
     • badanie narzędziem naukowym Belbin® GET SET ( analiza potencjału predyspozycyjnego, w tym talentów uczestników programu), przeprowadzone przez doradców z firmy Benefactor/Belbin Polska;
     • zbudowanie profilu kompetencyjnego oraz ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego;
     • zdobycie doświadczenia zawodowego z elementami HR, promocji i marketingu, social mediów i employer brandingu;
     • możliwość poznania reprezentantów lokalnego biznesu z różnych branż;
     • udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym oraz uzyskanie realnego wpływu na budowanie oferty dla młodzieży w obszarze planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego.

     Kogo szukamy?

     Do współpracy zapraszamy zmotywowanych ambasadorów, którzy chcą promować korzyści płynące z planowania kariery edukacyjno-zawodowej i posiadają następujące kompetencje:

     • umiejętności komunikacyjne,
     • umiejętności pracy w sieci,
     • gotowość do nauki i dzielenia się zasobami,
     • zdolności adaptacyjne,
     • zdolności organizacyjne,
     • innowacyjne i kreatywne podejście do zadań,
     • otwarcie na rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń.

     Minimalne wymagania

     • zobowiązanie do pełnienia roli ambasadora co najmniej 6 godzin w miesiącu;
     • promowanie działań z obszaru doradztwa zawodowego wśród uczniów i uczennic swojej szkoły;
     • regularne komunikowanie się z Powiatowym konsultantem ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w Sopocie;
     • uczestnictwo w spotkaniach międzyszkolnego zespołu ambasadorów raz na dwa miesiące;
     • przekazywanie potrzeb młodzieży w zakresie doradztwa zawodowego;
     • prowadzenie dziennika swoich działań i tworzenie raportów;
     • możliwość rozwijania własnych pomysłów i inicjatyw.

     Poza minimalnymi wymogami to od ambasadora zależy, w jakim stopniu może promować doradztwo zawodowe wśród innych uczniów. Poszukujemy osób, które są kreatywne i zainteresowane wymyślaniem sposobów upowszechniania doradztwa zawodowego i idei kształcenia się przez całe życie wśród młodzieży.

     Rekrutacja

     Rekrutacja prowadzona jest w szkołach, zgłoszenia można przekazywać do wychowawców i szkolnych doradców zawodowych. Nabór trwa do 30 września 2020.

     czas trwania projektu: rok szkolny 2020/2021

     Informacje

     Koordynator/ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

     Powiatowy Konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego

     Anna Dukowska, tel. 791 983 101, e-mail: anna.dukowska@ckusopot.pl

      

     * Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16 oraz ze środków Budżetu Państwa i Gminy Miasta Sopotu.

     Czas realizacji: 15 grudnia 2016 r. – 14 października 2021 r.

     Realizator: Gmina Miasta Sopotu, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespół Szkół Handlowych w Sopocie

      

     Ambasadorem z ramienia ZSH w roku szkolnym 2020/21  jest  Michał Borecki

     Film promujący Sopocką Sieć Doradztwa

      https://www.facebook.com/doradztwozawodowesopot/videos/1054671675061261/

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie