• losy absolwentów

    •          

     Losy absolwentów rocznika  2017/18

     Blisko polowa osób znalazła już w trakcie wakacji pracę w branży. Jest to niezwykle wysoki wskaźnik świadczący

     o dobrym przygotowaniu zawodowym absolwentów ZSH.

     W branży „Transport, logistyka i motoryzacja”  67% absolwentów kontynuuje naukę, a prawie 30% pracuje z zawodzie

     i łączy naukę z pracą. 

     Absolwenci kierunku Technik Logistyk  w większości kontynuują naukę, po bardzo dobrych wynikach egzaminu maturalnego .

     Losy absolwentów rocznika  2018/19

     59% wszystkich absolwentów rocznika 2018/19 pracuje obecnie w zawodzie, a 85% absolwentów podjęło dalszą naukę

     najczęściej na studiach zaocznych.

     Świadczy to o bardzo dobrych wynikach zarówno egzaminów maturalnych jaki i zawodowych.

     Losy absolwentów rocznika  2019/20

     61% absolwentów rocznika 2019/20  mimo pandemii łączy pracę zawodową z planami kontynuowania nauki.

     Będziemy w kontakcie z naszymi absolwentami by ustalić ich losy, po ustaniu pandemii.

     Losy absolwentów rocznika  2020/21

     70% naszych absolwentów planuje  łączyć pracę zawodową z nauką na studiach wyższych. 

     35% z tych osób już pracuje zawodowo w branży, w jakiej się kształciło w ZSH.

     Losy absolwentów rocznika 2021/22

     71% naszych absolwentów planuje  łączyć pracę zawodową z nauką na studiach wyższych. 

     22% absolwentów planuje uczyc sie na wyższej uczelni w trybie dziennym, a 49 % planuje łączyć pracę ze studiami.

     26% już pracuje zawodowo w branży, w jakiej się kształciło w ZST.

            

      

     Raporty dotyczące losów absolwentów ZSH wypracowane przez  Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

     Raport_IBE-2020.pdf

     Raport2_IBE-2020.pdf

     Raport_IBE_2021.pdf

      

      

      

      

      

     .

        
              
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie