• Uczelnie wyższe

    •  

     Mamy przyjemność ogłosić, że mamy nowego partnera, jest Powiślańska Szkoła Wyższa! Oprócz samego porozumienia o współpracy, mamy też umowę na praktyki dla uczniów ZST, więc jest to dla nas jeszcze bardziej wyjątkowa współpraca! To ekscytujący krok w budowaniu relacji i wspólnego rozwoju!

      

     W ramach umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki z Poznania, nasi uczniowie mają możliwość uczestniczyć w Witrualnych Laboratoriach. Celem zajęć w laboratorium logistyczno-spedycyjnym jest nabycie praktycznych umiejętności, bazujących na wiedzy ujętej w takich przedmiotach jak: "Podstawy logistyki" "Transport i spedycja" oraz "Ekonomika logistyki". Uczniowie zapoznają się z warunkami pracy na typowych dla absolwentów stanowiskach pracy, ich specyfiką i zasadami współpracy.

      

      

     Nasza Szkoła podpisała umowę o współpracy z Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. W ramach współpracy uczniowie naszej szkoły będa mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Akademię.

      

     Od kilku lat nasz szkoła czynnie współpracuje z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni. WSAiB organizuje konkurs logistyczny, w którym nasi uczniowie chętnie biorą udział zdobywając wysokie miejsca. W roku szkolnym 2015/2016 uczeń obecnej klasy 4 TL Dominik Gralak zdobył 1 miejsce wygrywając indeks na wybrany przez siebie kierunek. Nasz szkoła uczestniczy w cyklicznych Spotkaniach z Logistyką ułożonych zgodnie z naszymi kwalifikacjami, a także w zajęciach praktycznych Symulacja giełdy transportowej TRANS EDU. Prowadzimy aktywną współpracę dydaktyczno-organizacyjna (np: przy organizacji wykładów w szkole). 

      

      

     W dniu 6.12.2016 r. nasza szkoła podpisała umowę o współpracy partnerskiej z Wydziałami Informatyki i Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

     W ramach tej współpracy nasi uczniowie będą mieli zajęcia na terenie ZSH prowadzone przez pracowników Akademii. Będą tez uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w pracowniach komputerowych na terenie Akademii.Uczniowie ZSH będą mogli korzystać z kursów oferowanych przez Akademię w preferencyjnych stawkach. Pracownicy Akademii będą uczestniczyć w życiu szkoły, np. w Dniach Otwartych ZSH.

      

      

      

     Zespół Szkół Handlowych w Sopocie od wielu lat prowadzi współpracę z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. W ramach tej współpracy uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w wykładach i konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli akademickich w WSTiH,  bezpłatnie korzystać z uczelnianej czytelni, a także korzystać z preferencyjnych warunków studiowania.

      

      

     W dniu  15 listopada 2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni z siedzibą przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni, reprezentowaną przez jej Rektora, prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego, a Technikum nr 1 w Zespole Szkół Handlowych w  Sopocie reprezentowanym przez   p.o. dyrektora Annę Mamprejew-Kwintkiewicz. Strony postanawiają wspólnie działać na rzecz podwyższenia kompetencji uczniów Technikum w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji oraz zachęcenia uczniów do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach technicznych, w szczególności na Wydziale Elektrycznym Akademii.

      

     Mając na uwadze potrzebę poszerzania kompetencji uczniów oraz ich dalszego kształcenia podpisana została umowa o współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą. W ramach tej współpracy nasi uczniowie uczestniczą w cyklicznych wykładach otwartych i warsztatach z przedmiotów kierunkowych, organizowanych przez uczelnię. Ponadto, mogą uczestniczyć w kołach naukowych działających na uczelni, korzystać ze zbiorów biblioteki naukowej SSW oraz uczestniczyć w zajęciach warsztatowych. Uczelnia gwarantuje również naszym uczniom preferencyjne warunki nauki.

      

      

     ZSH i AWFiS postanawiają wspólnie działać na rzecz podwyższenia kompetencji uczniów ZSH w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących turystyki, rekreacji i sportu oraz zachęcenia uczniów do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach związanych z turystyką, w szczególności na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.
     Uczniowie ZSH będą brali udział w zajęciach warsztatowych organizowanych na Wydziale Turystyki i Rekreacji w dniach otwartych i innych imprezach organizowanych przez  AWFiS.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie